Các Khoản Phí Phải Đóng Khi Sử Dụng Căn Hộ Hoà Bình B7 Giảng Võ

PHÍ DỊCH VỤ VÀ LỆ PHÍ CHỦ CĂN HỘ PHẢI ĐÓNG KHI SỬ DỤNG CĂN HỘ TẠI DỰ ÁN HOÀ BÌNH GIẢNG VÕ:

Chi phí hàng tháng

 1. Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác phải thanh toán hàng tháng tiền điện, nước và các chi phí sinh hoạt khác (nếu có) phát sinh từ Căn hộ của mình trên cơ sở mức tiêu thụ hàng tháng cho nhà cung cấp qua Công ty Quản lý nếu Đơn vị quản lý nhà chung cư được ủy quyền..
 2. Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác phải thanh toán cho Công ty Quản lý các khoản phí trên đầy đủ trong vòng 05 (năm) ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán, Chủ căn hộ và Người sử dụng nhà chung cư phải chịu các chế tài xử lý theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký với nhà cung cấp.

Phí quản lý hàng tháng (dự kiến) tại Hoà Bình Giảng Võ

Phí quản lý hàng tháng là khoản tiền tạm tính theo mức 15.000 VNĐ/tháng/m2 (đã bao gồm thuế VAT) tính trên mỗi m2 diện tích căn hộ trong một tháng nhằm để chi trả phí cho Dịch vụ Quản lý, các chi phí vận hành Công trình Tiện ích chung, khoản tiền thù lao cho Ban Quản trị. Khoản phí này có thể được điều chỉnh hàng năm theo từng thời điểm hoặc theo thỏa thuận của hai Bên giữa Cư dân với Chủ đầu tư hoặc bởi Ban Quản trị kể từ năm thứ hai trên cơ sở cộng thêm chi phí và có xét đến tỷ lệ lạm phát áp dụng được tính dựa trên chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố, các biến động tỷ giá ngoại hối, luật pháp Việt Nam và bất kỳ khoản chưa tính hoặc tính vượt trội nào của năm trước và sẽ được thông báo trước cho Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác. Việc tính phí này được xác định theo phương pháp tính phí mà pháp luật cho phép và không vượt mức phí do UBND thành phố quy định.

 1. Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác phải thanh toán cho Công ty Quản lý phí quản lý 3 (ba) tháng một lần và đầy đủ trong vòng 10 (mười) ngày đầu tiên của kỳ kế tiếp. Trong trường hợp có vi phạm, Công ty Quản lý có quyền:
  • thu tiền lãi quá hạn tính trên khoản tiền chậm thanh toán với Lãi suất áp dụng tại thời điểm trả chậm cho khoảng thời gian chậm thanh toán;
  • ngưng việc cung cấp Dịch vụ Quản lý, sau khi đã thông báo trước 03 (ba) ngày bằng văn bản mà Chủ căn hộ và/ hoặc Cư dân khác không thực hiện, cho đến khi Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác thực hiện đầy đủ việc thanh toán đó.
 2. Trường hợp Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác chưa sử dụng căn hộ thì vẫn phải nộp Phí quản lý hàng tháng theo quy định của Quy chế này.

Đóng góp khác

Các chủ căn hộ/hoặc cư dân khác phải có trách nhiệm đóng góp một khoản phí khi, Trong trường hợp vì lợi ích chung của Tòa nhà Hoa Binh Green City và của từng căn hộ, cần thiết phải tiến hành các sửa chữa lớn hoặc lắp đặt thêm các Công trình Tiện ích chung, Chủ đầu tư (trong thời gian Ban Quản trị chưa được thành lập) hoặc Ban Quản trị sẽ phân bổ một cách hợp lý các khoản đóng góp của Chủ căn hộ để thực hiện các công việc này. Việc đóng góp phải đầy đủ và đúng tiến độ theo quy định của Chủ đầu tư hoặc Ban Quản trị.

Các dịch vụ của Chủ đầu tư

Trong Tòa nhà Hoa Binh Green City, Chủ đầu tư hoặc người ủy quyền của Chủ đầu tư sẽ tiến hành kinh doanh, thu phí theo nhu cầu sử dụng thực tế các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ như sau:

 • Dịch vụ bể bơi, xông hơi, jacuzzi (thu phí)(nếu có)
 • Dịch vụ luyện tập ở các phòng chức năng (thu phí)(nếu có)
 • Dịch vụ phòng chiếu phim (thu phí) (nếu có);
 • Dịch vụ trông giữ xe ô tô: 1.200.000 VNĐ/tháng/xe ô tô (trong hầm); 1.000.000 VNĐ/tháng/xe ô tô (ngoài trời);
 • Dịch vụ trông giữ xe máy: 90.000 VNĐ/tháng/xe máy
 • Dịch vụ trông giữ xe đạp: 30.000 VNĐ/tháng/xe đạp
 • Dịch vụ nhà trẻ, bar hoặc các dịch vụ nói trên sẽ được tính mức phí tùy theo nhà cung cấp

Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác bảo đảm sẽ tuân thủ các nội quy, quy chế sử dụng các dịch vụ này do Chủ đầu tư hoặc người ủy quyền của Chủ đầu tư ban hành.

Đây là các loại phí mà chủ sở hữu căn hộ phải nộp để quý khách tham khảo trước khi đặt mua căn hộ tại dự án Hoà Bình B7 Giảng Võ.

Xem thêm: Chủ Đầu Tư Hoà Bình Giảng Võ


ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN BẢNG GIÁ,NHẬN CUỘC GỌI TƯ VẤN DỰ ÁN HOÀ BÌNH GREEN GIẢNG VÕ

Hotline: 0977 02 1991